fgg
نویسنده : Parth
موضوع :
2021/05/21
نویسنده : Parth
موضوع : 2021/05/21

نکه سایت خود را در سرچ کنسول گوگل ثبت کنید، هرگونه فعالیت شما توسط گوگل جهت رتبه بندی صفحات سایت شما بررسی خواهد شد. صفحات سایت شما از جهات مختلف بررسی میشوند تا در صورت وجود خطا، گوگل بوسیله ارسال ایمیل به شما اطلاع رسانی کند؛ پس از اطلاع رسانی گوگل، شما میتوانید این خطاها را در بخش Coverage issue سرچ کنسول مشاهده کنید. اکنون در این مقاله ما قصد داریم بخش Coverage سرچ کنسول را از نظر خطاهایی که در آن نمایش داده...